Skip to content

Hotelovernatninger i DK

2017 var et rekordår for den danske danske hotelbrance med mere end 15 mio. hotelovernatninger (kilde: Danmarks statistik & VisitDenmark).

Forestil dig, at hver overnatning  repræsenterer 1 hotelgæst (hvilket er lavt sat – som oftest er der mere end en enkelt gæst på et hotelværelse). Forestil dig så, at hver hotelgæst reducerer deres tid under bruseren med blot et enkelt minut.  Dette vil reducerer det årlige vandforbrug i hotelbranchen med 155 millioner liter vand svarende til 4.083 danskere årlige vandforbrug (en dansk bruger i gennemsnit 104 liter vand om dagen, kilde: Bolius).

Når du mindsker din tid under bruserne, bruges mindre energi til at varme vandet. Når 15 mio. hotelgæster reducerer brusetiden med 1 minut modsvarer dette en årlig opvarmningsbesparelse på 18.906.126 kWh –  eller 3.500 danskeres årlige energiforbrug (en dansker bruger i gennemsnit 1.600 kWh om året, kilde: Dansk Energi).

Når du reducerer dit energiforbrug, reducerer du samtidig din CO2-udledning. Når 15 mio. hotelgæster reducerer deres energiforbrug med afsæt i et kortere brusebad modsvarer dette en reduktion i CO2-udledning på 583 tons – og dette blot ved at mindske tiden under bruseren med 1 minut.